When you STOP LEARNING, you STOP EARNING!

“When you STOP LEARNING, you STOP EARNING!” – Dave Cook

“Life is like a puzzle, you just have to figure what you want the picture to look like and then you have to go find the pieces” – Dave Cook

ภาพเล่าเรื่อง

สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ กับความสำคัญของเรียงเบอร์

สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ เป็นชื่อยาวๆ ของคำว่า “หวย” ที่ส่วนมากจะนิยมเรียกขานกัน แม้ว่าถ้าจะเอ่ยคำว่า “หวย” จะสามารถแตกแยกย่อย ...

ชวนเดินเที่ยว งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 22

เที่ยวงานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 22 ในปีนี้ มีคนเข้าชมงานเยอะมาก เพราะรถเลี้ยวเข้า future park กันเยอะจริงๆ ในงานครั้งนี้ ...

บันทึกเที่ยว บันทึกภาพ

ทริปเปลี่ยนที่นอน ไประยองพัก “หินสวยน้ำใส รีสอร์ท”

ที่ต้องเรียกว่าทริปเปลี่ยนที่นอน ก็เพราะว่า แผนการเดินทางค่อนข้างล่าช้า และไม่ได้มีเป้าหมายที่แน่นอนในการไปครั้งนี้ สาเหตุก็สืบเนื่องมาจากญาติได้มีการจอง “หินสวยน้ำใส รีสอร์ท” ไว้ล่วงหน้าแล้ว ทริปนี้ แม้จะเป็นการเปลี่ยนที่พัก ...

เที่ยวชม บันทึกภาพ ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี จ.ฉะเชิงเทรา

ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี จ.ฉะเชิงเทรา เป็นตลาดเก่าแก่โบราณ ที่ใครอยากชอบเที่ยวชมสถานที่ และถ่ายภาพในแนวนี้ล่ะก็ ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ ก่อนจะไปชมบรรยากาศ ก็ทำความรู้จักกับตลาดกันก่อน โดยการพึ่งพาพี่ ...