เรื่องเล่าเปรียบเทียบ เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัว

เรื่องเล่าเปรียบเทียบ เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัว ไม่ควรแสดงออกมา แต่ละคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ แต่การแสดง การใช้มันออกมา จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมได้