Money Can’t Buy You Everything

With money you can buy a house, but not a home.
With money you can buy a clock, but not time.
With money you can buy a bed, but not sleep.
With money you can buy a book, but not knowledge.
With money you can buy a doctor, but not good health.
With money you can buy a position, but not respect.
With money you can buy blood, but not life.
With money you can buy sex, but not love.
You see, money is not everything

อ่าน  เป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้

ภาพเล่าเรื่อง

พิธีเสกสุสานประจำปี อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ทุกๆ ปี ที่ผ่านมานั้น ทางครอบครัวของเรา จะไปจุดเทียนให้กับญาติผู้ใหญ่ผู้ล่วงลับไปแล้ว พ่อก็จะไปกับเราด้วย แต่ปีนี้ เป็นปีแรก ที่ครอบครัวของผมต้องเดินทางไปยังสุสาน โดยที่พ่อไม่ได้ไปด้วยกับเรา ...

ถ่ายภาพสินค้า ด้วยแสงจากหน้าต่าง

หลังจากที่ไม่ค่อยจะมีเวลาทำอะไร เลยในแต่ละสัปดาห์ มีงานโน่นงานนี่ให้จัดการอยู่เรื่อยๆ แต่มาอาทิตย์นี้ขอโดดร่มนิดนึง ไม่ได้ไปเยี่ยมอาม่า เลยมีเวลามาตัดหญ้ารอบๆ บ้าน ที่ขึ้นสูงพอสมควร จนได้ของแถมมาเป็นบุ้ง จำนวนไม่น้อย ...

บันทึกเที่ยว บันทึกภาพ

เที่ยวหัวหิน แวะเพลินวาน

เพลินวานหัวหิน ของผมในการไปครั้งนี้ ไม่มีอะไรให้น่าติดตามมากนัก เป็นเพียงการผ่านไป แถมยังต้องผ่านเลยเสียอีก อันเนื่องจากวันที่เดินทางไปถึงเพลินวานนั้น เป็นช่วงเวลาที่เพลินวาน ยังไม่เปิดทำการ รอเวลาผ่านไป ผ่านไป ...

วันแม่พาแม่เที่ยว 2012 ต่อภาคสี่ (ลิ้มรส ก๋วยเตี๋ยววัดมะขาม)

วันแม่พาแม่เที่ยวในปีนี้ เนื่องจากวันที่เที่ยวจริงๆ เป็นวันเสาร์ จึงยังเหลือวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งให้เที่ยวได้อีกวัน แต่วันนี้ถ้าจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ปริมาณของรถและผู้คนคงจะหนาแน่นพอสมควร ซึ่งก็ไม่ผิดจากความคาดหมายนัก และในช่วงสายๆ ก็เริ่มได้รับฟังข่าวรถติดแล้ว วันนี้จึงต้องเที่ยวตะลอนในระแวกบ้านแทน ...