Walk around in bangkok 1

สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรือที่เรียกติดปากว่า “สะพานพุทธ” เริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2475 เป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นในวาระที่สถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ปี เพื่อใช้เชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของพระนคร และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าโลกมหาราช ในคราวเดียวกันนี้

ลักษณะของสะพาน เป็นโครงเหล็กขวางยึดข้างบนมีบาทวิถี 2 ข้าง ตัวสะพานแบ่งเป็น 3 ตอน มีความยาว 229.76 เมตร กว้าง 16.68 เมตร ท้องสะพานสูงเหนือน้ำ 7.50 เมตร ตอนกลางยกขึ้นให้เรือผ่านด้วยแรงไฟฟ้าเปิดเป็นช่องกว้าง 60 เมตร

ภาพเล่าเรื่อง

พิธีเสกสุสาน อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 2010

พิธีเสกสุสาน หรือที่ชาวคริสต์ เรียกกันติดปากว่า จุดเทียน ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “สักวันวิลล่า” นั่นก็เพราะความจริงเที่ยงแท้ และแน่นอนว่า ...

ชีวิตติดตลาด : ตลาดน้ำพุ ตลาดเก่าเมืองจันท์

ตลาดน้ำพุ ตลาดเก่าเมืองจันท์ คาดว่า ชื่อตลาดน้ำพุที่ได้มานี้ คงเป็นเพราะว่า ที่หน้าตลาดมีวงเวียน น้ำพุ ตั้งอยู่ เลยกลายเป็นชื่อที่เรียกกันติดปาก จนทุกวันนี้ ...

บันทึกเที่ยว บันทึกภาพ

วันแม่พาแม่เที่ยว 2012 ต่อภาคสอง (หมู่บ้านญี่ปุ่น)

หลังจากผ่านตลาดโก้งโค้งกันมาแล้ว ในระหว่างทางที่วิ่งจากตลาดโก้งโค้งไปยังตลาดน้ำอโยธยา ก็บังเอิญผ่าน และตาเหลือบไปเห็นหมู่บ้านญี่ปุ่น ก็เลยแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันสักเล็กน้อย ที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่นในประเทศสยาม ถ้าหากจะถามว่ามีอะไรให้ดูมากไหม ก็คงไม่ได้มากมายอะไรนักสำหรับบางคน แต่สำหรับอีกหลายๆ ...

ชีวิตติดตลาด : ตลาดน้ำพุ ตลาดเก่าเมืองจันท์

ตลาดน้ำพุ ตลาดเก่าเมืองจันท์ คาดว่า ชื่อตลาดน้ำพุที่ได้มานี้ คงเป็นเพราะว่า ที่หน้าตลาดมีวงเวียน น้ำพุ ตั้งอยู่ เลยกลายเป็นชื่อที่เรียกกันติดปาก จนทุกวันนี้ ...